Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Majewski Grzegorz
Odpowiedzi udzielono: 8 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Prowadzący działalność polegającą na przetwarzaniu odpadów, tj. osadów ściekowych w instalacji - komunalnej oczyszczalni ścieków, w wyniku przetwarzania odpadów wytwarza odpady o kodzie 19 08 05 - ustabilizowane komunalne osady ściekowe.

Czy dla wytworzonych w wyniku przetwarzania odpadów należy ustanowić zabezpieczenie roszczeń?

Jeżeli tak, to w oparciu, o które regulacje prawne?

Moim zdaniem w powyższej sytuacji mamy do czynienia ze wstępnym magazynowaniem odpadów przez ich wytwórcę, a nie magazynowaniem przed przetwarzaniem.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?