Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Błaszko Adam
Odpowiedzi udzielono: 8 listopada 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dla wyliczenia wysokości subwencji ogólnej dla gminy (część podstawowa wyrównawcza równoważąca) ma jakiekolwiek znaczenie wysokość niższej niż maksymalna stawka podatkowa od podatku od nieruchomości określonej w uchwale rady gminy?

Przykładowo jeśli max stawka podatku dla danej kategorii nieruchomości wynosi 3 zł za metr kwadratowy a rada gminy w swej uchwale ustanowi, że przyjmuje stawkę 2 zł (bo ma do tego prawo), to czy w efekcie wpłynie to na kwotę subwencji jaką dostanie (czy będzie ona wyższa czy niższa, a może nie ma to znaczenie bo do wyliczenia bierze się pod uwagę potencjalne dochody gminy czyli liczone wg max stawki i nie ma tu żadnego znaczenia polityka fiskalna gminy)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?