Czy dla wniosków złożonych w 2021 r. z nowym projektem pozostaje w mocy zakres dotyczący wzoru decyzji o pozwoleniu na budowę? - OpenLEX

Czy dla wniosków złożonych w 2021 r. z nowym projektem pozostaje w mocy zakres dotyczący wzoru decyzji o pozwoleniu na budowę?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 30 czerwca 2021 r.
Autor odpowiedzi: Sługocka Martyna
Odpowiedzi udzielono: 28 lutego 2021 r.

PYTANIE

Nowelizacja ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) – dalej pr. bud. z września 2020 r. zamieniła w decyzji o pozwoleniu na budowę przedmiot zatwierdzenia z projektu budowlanego na projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany.

Czy dla wniosków złożonych w 2021 r. z nowym projektem, w związku ze zmianą pr. bud., pozostaje w mocy zakres dotyczący wzoru decyzji o pozwoleniu na budowę, zawarty w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 24.08.2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz.U. z 2016 r. poz. 1493) – dalej r.w.w.p.b.?

Czy pozostają w mocy także pouczenia zawarte we wzorze?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX