Czy dla uczniów mieszkających na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego, ale uczęszczających do szkół poza terenem... - OpenLEX

Nowość Czy dla uczniów mieszkających na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego, ale uczęszczających do szkół poza terenem tej jednostki, lekcje religii organizują odpowiednio szkoły?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wojtczak Bogusława
Odpowiedzi udzielono: 20 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W szkołach, dla których organem prowadzącym jest dana j.s.t. nie kształcą się uczniowie wyznania ewangelickiego. Czy j.s.t. ma obowiązek zatrudnić księdza, który prowadził będzie religię dla uczniów tego wyznania, którzy mieszkają na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego? Czy szkoła, w której realizowane są międzyszkolne zajęcia religii przekazuje informację o uczniach, kształcących się poza terenem organu prowadzącego, czy powinien to zrobić katecheta? Dane o uczniach mają być podstawą do zawarcia porozumienia pomiędzy organami.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX