Czy dla ucznia, który nie zdał egzaminu zawodowego szkoła ma obowiązek zorganizować egzamin w możliwie najszybszym czasie? - OpenLEX

Czy dla ucznia, który nie zdał egzaminu zawodowego szkoła ma obowiązek zorganizować egzamin w możliwie najszybszym czasie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 sierpnia 2019 r.
Autor odpowiedzi: Wojtczak Bogusława
Odpowiedzi udzielono: 15 października 2018 r.

PYTANIE

Szkoła organizuje egzaminy zawodowe w kwalifikacjach A.35 i A.36 tylko w sesjach letnich. Czy dla ucznia, który nie zdał egzaminu szkoła ma obowiązek zorganizować egzamin w możliwie najszybszym czasie, czyli w sesji zimowej (następującej po sesji letniej) czy zgodnie z harmonogramem czyli w sesji letniej następnego roku szkolnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX