Czy dla studni abisyńskiej organ winien ustanowić teren ochrony bezpośredniej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Schwarz Hubert
Odpowiedzi udzielono: 4 stycznia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy organ może wydać pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych ze studni abisyńskiej na cele inne niż do spożycia przez ludzi, która nie jest wyposażona w urządzenie do pomiaru ilości pobieranej wody?

Inwestor planuje określać ilość pobieranej wody na podstawie maksymalnej wydajności pompy.

Czy do wniosku należy przedłożyć dokumentację hydrogeologiczną wraz z ustalonymi i zatwierdzonymi zasobami eksploatacyjnymi?

Czy dla studni abisyńskiej organ winien ustanowić teren ochrony bezpośredniej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX