Czy dla schematów podatkowych krajowych raportowanych retrospektywnie należy złożyć MDR-3? - OpenLEX

Czy dla schematów podatkowych krajowych raportowanych retrospektywnie należy złożyć MDR-3?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 22 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dla schematów podatkowych krajowych raportowanych retrospektywnie na podstawie art. 28 ust. 4 (Dz.U. z 2018 r. 2193 ze zm.) istnieje obowiązek złożenia MDR-3?

Z objaśnień podatkowych w zakresie MDR (str. 10) wskazuje się na brak obowiązku składania MDR-3 w odniesieniu do schematów podatkowych raportowanych w ramach przepisów przejściowych. Ponadto art. 28 ust. 3 również nie wskazuje na stosowanie przepisu art. 86j.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX