Czy dla robót, dla których nie ma obowiązku prowadzenia dziennika budowy, inwestor może mimo to wystąpić z wnioskiem o zarejestrowanie i wydanie takiego dziennika?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 24 października 2019 r.
Autor odpowiedzi: Chruszcz Adrian
Odpowiedzi udzielono: 22 listopada 2018 r.

PYTANIE

Czy dla robót, dla których ustawa z 7.07.1994 r. Prawo budowlane – dalej pr. bud. nie przewiduje obowiązku prowadzenia dziennika budowy, np. przebudowa drogi, inwestor może mimo to wystąpić z wnioskiem o zarejestrowanie i wydanie takiego dziennika do organu architektoniczno - budowlanego i czy w takiej sytuacji organ może taki dziennik wydać, czy też powinien odmówić jego rejestracji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX