Czy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie infrastruktury edukacyjno-informacyjnej należy uzyskać decyzję środowiskową? - OpenLEX

Czy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie infrastruktury edukacyjno-informacyjnej należy uzyskać decyzję środowiskową?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 10 października 2019 r.
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 30 czerwca 2017 r.

PYTANIE

Na terenie istniejącego kompleksu kilku stawów hodowlanych inwestor ma zamiar (wokół jednego z nich - najbardziej zewnętrznego o powierzchni lustra wody 0,62 ha - głębokość nie przekracza 3 m) wybudować infrastrukturę edukacyjno-informacyjną, tzn. groble mają być utwardzone poprzez nasypanie żwiru oraz zabudowę na metalowych lub drewnianych słupach kładek drewnianych wtapiających się w krajobraz. Po jednej stronie stawu powstać ma miejsce rekreacyjne w postaci zadaszonej wiaty z miejscami do siedzenia, miejscami postojowymi dla rowerów i miejscem na ognisko i grill. Wokół stawu ustawione zostaną tablice informacyjne. A z terenu brzegu w kierunku środka stawu wybudowane zostaną drewniane pomosty dla wędkarzy (ok. 5 szt.). Dla wskazanego kompleksu stawów, ani dla poszczególnych zbiorników nigdy nie uzyskiwano decyzji środowiskowych z uwagi to, że istnieją od lat 70. i nie wymagały wówczas tego rodzaju decyzji. Planowane prace nie dotyczą samego stawu, linia brzegowa nie ulegnie zmianie. Należy dodać, że całość leży w obszarze Natura 2000, a planowana budowa utwardzeń ze wszystkimi urządzeniami może przekroczyć 0,5 ha. Jak rozpatrywać przedsięwzięcie, tzn. łącznie z opisanym stawem, kompleksem wszystkich istniejących stawów - czy jako odrębne przedsięwzięcie niezwiązane ze stawami, których parametry nie będą zmienianie? Czy dla planowanego zamierzenia będzie wymagana decyzja środowiskowa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX