Czy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej we wniosku o wydanie decyzji środowiskowej należy uwzględnić przebieg przyłącza elektroenergetycznego i wskazać działki przez, które będzie przebiegało?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Dziamski Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 6 lutego 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej (powyżej 30MW) we wniosku o wydanie decyzji środowiskowej należy uwzględnić przebieg przyłącza elektroenergetycznego i wskazać działki przez, które będzie przebiegało?

Czy możliwe jest rozdzielenie terenu inwestycji jako terenu zabudowanego panelami wraz z infrastrukturą towarzyszącą (stacje transformatorowe, magazyny energii) ale bez przyłączy, jeśli ich przebieg na etapie DŚ nie jest dokładnie znany?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX