Czy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego z częścią usługową przeznaczoną na warsztat samochodowy o powierzchni działki ok. 998 m2 wymagana jest decyzja środowiskowa?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 5 lutego 2018 r.

PYTANIE

Czy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego z częścią usługową przeznaczoną na warsztat samochodowy wraz z instalacjami wewnętrznymi (elektryczną, gazową itp.) o powierzchni działki ok. 998 m2, szczelnym zbiornikiem na nieczystości ciekłe wraz z instalacją kanalizacyjną oraz systemem podczyszczania i gromadzenia ścieków opadowych i technologicznych wymagana jest decyzja środowiskowa?

Planowana działalność polegać będzie na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz częścią usługową przeznaczoną na warsztat samochodowy, który będzie świadczył usługi w zakresie podstawowych napraw bieżących pojazdów osobowych (bez wykonywania napraw blacharskich, lakierniczych oraz skomplikowanych napraw silników), wymianie oleju, wymianie oraz wyważaniu kół, wymianie i serwisie opon oraz wymianach płynów eksploatacyjnych. Bilans powierzchni po realizacji inwestycji: budynek mieszkalny, wraz z częścią usługową (która stanowi mniej niż 40% inwestycji) – 132 m2; utwardzenia, dojścia, miejsca postojowe – 424 m2; pozostała część działki (tereny zielone) – 442 m2 / hala napraw o powierzchni użytkowej 30 m2 (jedno stanowisko naprawy samochodów); pomieszczenia socjalne o powierzchni użytkowej 6,9 m2, pomieszczenia sanitarne o powierzchni użytkowej 4,8 m2.

Czy ww. przedsięwzięcie może zostać zakwalifikowane z § 3 ust. 1 pkt 78 rozporządzenia Rady Ministrów z 9.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – dalej r.p.z.o.ś.?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access