Czy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie bazy logistycznej na potrzeby własne Spółki wraz z infrastrukturą towarzyszącą wymagane jest uzyskanie decyzji środowiskowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomaszkiewicz Joanna
Odpowiedzi udzielono: 21 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie bazy logistycznej na potrzeby własne Spółki (wraz z infrastrukturą towarzyszącą) wymagane jest uzyskanie decyzji środowiskowej?

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 rozporządzenia Rady Ministrów z 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko - dalej r.p.z.o.ś. powierzchnia zabudowy będzie mniejsza niż 1 ha. Planowany zakres inwestycji stanowi:

a) budynek uwzględniający: zaplecze socjalno-administracyjne (ok. 100 os.), pomieszczenie warsztatowe wraz z trzema stanowiskami (z czego dwa wyposażone w kanały), zaplecze techniczno-remontowe, magazyny podręczne worków, odzieży roboczej, części zamiennych itp.,

b) budynek portierni,

c) stanowisko myjni samochodowej przemysłowej natryskowej, usytuowanej na płycie wykonanej w technologii żelbetonowej - dla pojazdów ciężarowych; separator ścieków myjni samochodowej; osadnik zawiesiny ogólnej z myjni samochodowej,

d) miejsca parkingowe dla ok. 90 pojazdów ciężarowych, w tym: pojazdów typu śmieciarki, hakowce, bramowce, ciągniki siodłowe z naczepą, osprzęt akcji zima itp.,

e) miejsca parkingowe dla pojazdów osobowych - ok. 40,

f) place manewrowe,

g) waga samochodowa pow. 40 t,

h) magazyn soli (o pojemności ok. 2 tyś. ton) w postaci gotowej hali namiotowej (konstrukcja lekka),

i) plac pod pojemniki i kontenery komunalne (magazyn - opcjonalnie w wersji zadaszonej).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX