Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2016 r.
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 10 października 2016 r.

PYTANIE

Czy zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw, należy rozumieć, że jeżeli po 1 stycznia 2017 r. w toku prowadzone będzie postępowanie z kartą informacyjną przedsięwzięcia, to trzeba będzie przedstawić zaktualizowaną kartę?

Czy to oznacza, że nie ma przepisów przejściowych dla przedsięwzięć z tzw. drugiej grupy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?