Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 14 stycznia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor planuje budowę nowego obiektu i będzie starał się o pozwolenie na budowę.

Czy dla projektowanego zakładu przetwórstwa spożywczego, w którym będzie występowało wyłącznie mieszanie i pakowanie mieszanek, których główny składnik to mąka, jest wymagane uzyskanie decyzji środowiskowej ze względu na technologię (§ 3 ust. 1 pkt 99 lub inny rozporządzenia Rady Ministrów z 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839) - dalej r.p.z.o.ś.)?

Do mieszanek będą również dodawane inne składniki takie jak: przyprawy, bułka tarta, substancje zawierające alergeny, oleje i płyny. Zakładamy, że zdolność produkcyjna będzie większa niż 50t/rok i nie mniejsza niż 75 ton/dobę.

Czy taką instalację należy zaliczyć do instalacji wymagających pozwolenia zintegrowanego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 27.08.2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1169) wg pkt 6 ust. 5 instalacja do obróbki i przetwórstwa, poza wyłącznym pakowaniem, produktów spożywczych lub paszy z przetworzonych lub nieprzetworzonych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?