Czy dla osób ubezwłasnowolnionych częściowo gminę właściwą miejscowo stanowi gmina miejsca zamieszkania opiekuna prawnego? - OpenLEX

Czy dla osób ubezwłasnowolnionych częściowo gminę właściwą miejscowo stanowi gmina miejsca zamieszkania opiekuna prawnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 27 czerwca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do OPS wpłynęło pismo ze schroniska dotyczące osoby bezdomnej, której ostatnie miejsce zameldowania było na terenie gminy do rozpatrzenia zgodnie z właściwością miejscową. Prowadząc postępowanie administracyjne dowiedziano się, że Klient jest osobą ubezwłasnowolnioną częściowo.

Czy w związku z tym, tak samo jak przy ubezwłasnowolnieniu całkowitym, właściwą miejscowo jest gmina, w której zamieszkuje kurator?

Czy też traktujemy wyżej wymienioną osobę jako osobę bezdomną i udzielamy pomocy według ostatniego stałego meldunku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX