Czy dla lokalizacji farmy fotowoltaicznej konieczne jest opracowanie mpzp czy można wydać decyzję o warunkach zabudowy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamińska Anna
Odpowiedzi udzielono: 17 czerwca 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dla lokalizacji farmy fotowoltaicznej konieczne jest opracowanie mpzp czy można wydać decyzję o warunkach zabudowy?

Inwestor zalicza taką inwestycję do urządzeń infrastruktury technicznej.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access