Czy dla kierowcy pojazdu uprzywilejowanego oprócz skierowania na okresowe badanie lekarskie trzeba dodatkowo wystawić skierowanie na badanie psychologiczne?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ambroziewicz Maciej
Odpowiedzi udzielono: 4 kwietnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dla kierowcy pojazdu uprzywilejowanego (strażnik miejski) oprócz skierowania na okresowe badanie lekarskie trzeba dodatkowo wystawić skierowanie na badanie psychologiczne?

Czy to lekarz medycyny pracy kieruje na takie badanie, biorąc pod uwagę wykazane warunki pracy i czynniki niebezpieczne?

Czy istnieje wzór skierowania psychologicznego (art. 82 ust. 1 pkt 6 ustawy o kierujących pojazdami)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX