Czy dla każdej instalacji powinno być sporządzane odrębne sprawozdanie odpadowe w BDO?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sosnowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 28 grudnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na terenie jednego zakładu (ten sam adres i regon) znajduje się kilka instalacji IPPC. Każda instalacja posiada odrębne pozwolenie zintegrowane.

Czy dla każdej instalacji (pozwolenia) powinno być sporządzane odrębne sprawozdanie odpadowe w BDO, czy jedno sprawozdanie powinno obejmować wszystkie odpady generowane na instalacjach?

Odpady generowane na instalacjach trafiają do jednego wspólnego magazynu, a następnie są przekazywane odbiorcom zewnętrznym.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX