Czy dla każdego kraju, do którego pracownik jest oddelegowany, okres delegowania liczony jest oddzielnie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kozłowska Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 4 lutego 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka wykonuje roboty budowlane polegające na montażu instalacji wentylacji. Ostatni kontrakt zagraniczny na tego typu prace Spółka realizowała w okresie czerwiec 2012 – styczeń 2013 w Holandii dla Fińskiej Firmy. Pracownicy mieli poświadczone zaświadczenia A1 oraz karty EKUZ na cały wskazany okres. Prace odbywały się w 4 etapach w zjazdach po 2-3 tygodnie. Łącznie pracownicy przebywali zagranicą około 10 tygodni, a nie ponad pół roku jak to wynika z dokumentów ZUS i NFZ. Spółka planuje podpisać kontrakt z Fińską Firmą na takie same roboty budowlane w Szwecji.

Czy wymagany jest jakiś okres przerwy w przebywaniu w pracy zagranicą?

Czy ZUS wystawi formularz A1? Jakie zasady obowiązują w tym konkretnym przypadku?

Zależy nam aby pracownicy podlegali polskiemu ustawodawstwu oraz nie stali się rezydentami podatkowymi innego państwa UE.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access