Czy dla inwestycji polegającej na rozbudowie stacji 110 kV wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji lokalizacyjnej, pozwolenia na budowę?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Chruszcz Adrian
Odpowiedzi udzielono: 19 stycznia 2020 r.

PYTANIE

Czy dla inwestycji polegającej na rozbudowie stacji 110 kV o kontenerowy stacjonarny magazyn energii wraz z budową linii kablowej 15 kV łączącej magazyn energii w polem stacji wymagane jest: uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji lokalizacyjnej, pozwolenia na budowę?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access