Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Rudnicka Anna
Odpowiedzi udzielono: 13 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dla decyzji wydanej na podstawie art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. b i art. 47 ust. 5 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797) - dalej u.o. w związku z art. 21 ust. 4 pkt 1 ustawy z 19.07.2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579) oraz art. 104 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256) - dalej k.p.a. orzekającej cofnięcie z urzędu bez odszkodowania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, można określić termin wykonania decyzji tj. usunięcia przez podmiot odpadów zdeponowanych w wyrobisku z naruszeniem przepisów ustawy o odpadach oraz warunków zezwolenia i negatywnych skutków w środowisku na 12 miesięcy od dnia doręczenia decyzji?

Czy termin nie powinien być określony jako 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się tej decyzji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?