Czy dla celów rozliczenia podatku dochodowego można stosować roczną inwentaryzację? - OpenLEX

Czy dla celów rozliczenia podatku dochodowego można stosować roczną inwentaryzację?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2014 r.
Autor odpowiedzi: Niedźwiedzka Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 10 grudnia 2010 r.

PYTANIE

Spółka prowadzi sprzedaż detaliczną w wielu sklepach. Spółka dla celów księgowości bezpośrednio zalicza w ciężar kosztów wydatki na zakup towarów handlowych oraz sporządza i odpowiednio koryguje o sporządzony spis z natury stan towarów na koniec roku. Jako koszt podatkowy spółka traktuje wartość sprzedanych towarów z ksiąg rachunkowych, która to wartość jest obliczona w powyższy sposób.

W jaki sposób należy kalkulować wartość sprzedanych towarów na potrzeby miesięcznych zaliczek na CIT?

Czy kosztem podatkowym jest koszt wynikający z ewidencji księgowej w ciągu roku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?