Czy dla celów podziału środków uzyskanych w wyniku egzekucji z nieruchomości prowadzonej przez komornika sądowego wierzyciel publicznoprawny jest obowiązany wystąpić do sądu o nadanie klauzuli wykonalności dalszemu tytułowi wykonawczemu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 30 czerwca 2023 r.
Autor odpowiedzi: Sputowski Arkadiusz
Odpowiedzi udzielono: 18 stycznia 2022 r.

PYTANIE

Dalsze tytuły wykonawcze (wydane w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji) były podstawą wpisu hipoteki na nieruchomości dłużnika. Doszło do sprzedaży przedmiotowej nieruchomości (egzekucja wszczęta z wniosku innego wierzyciela). Chcemy przesłać komornikowi sądowego dalsze tytuły wykonawcze w celu ujęcia naszych należności w planie podziału środków ze sprzedaży nieruchomości.

Czy te dalsze tytuły wykonawcze zawsze muszą otrzymać sądową klauzulę wykonalności? Czy może jest tak że, jeżeli administracyjny tytuł wykonawczy był w Urzędzie Skarbowym i ten nadał mu klauzulę, to wtedy już nie trzeba tej klauzuli sądowej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX