Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 19 sierpnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W ustawie o pomocy społecznej artykuł 8 ust. 3 stanowi, iż za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

Czy dochód uzyskany z tytułu diet z podróży służbowej kierowcy samochodu ciężarowego wyjeżdżającego do pracy za granice Rzeczpospolitej Polskiej w myśl ustawy o pomocy społecznej zaliczamy do dochodu rodziny?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?