Czy dieta, jaką otrzymuje z gminy sołtys będący rolnikiem ubezpieczonym w KRUS wlicza się do limitu, o jakim mowa w art. 5b... - OpenLEX

Czy dieta, jaką otrzymuje z gminy sołtys będący rolnikiem ubezpieczonym w KRUS wlicza się do limitu, o jakim mowa w art. 5b ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Piotr
Odpowiedzi udzielono: 14 kwietnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dieta, jaką otrzymuje z gminy (uchwała rady gminy) sołtys będący rolnikiem ubezpieczonym w KRUS wlicza się do limitu, o jakim mowa w art. 5b ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników?

Czy osoba - zleceniodawca, z którą umowę zlecenia zawrze osoba będąca rolnikiem ubezpieczonym w KRUS, z wynagrodzeniem do wysokości limitu wskazanego w art. 5b ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, jest obowiązana do odprowadzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, rentowe, emerytalne, wypadkowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX