Czy diagnosta labolatoryjny może podpisywać sprawozdania z badań labolatoryjnych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kałuża Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 18 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie kwalifikację musi posiadać diagnosta poza tytułem diagnosta labolatoryjny aby wykonywać pracę w Labolatorium Analitycznym Szpitala - podpisywać sprawozdania z badań labolatoryjnych?

Czy wystarczający jest tytuł diagnosty, czy konieczne są jeszcze dodatkowe kwalifikacje, specjalizacje.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX