Czy deweloper powinien przeprowadzić remediację?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krudysz Marcin
Odpowiedzi udzielono: 15 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W trakcie budowy osiedla deweloper nawiózł na teren budowy masy ziemne, które następnie zostały wykorzystane do ukształtowania powierzchni terenu (wyrównanie oraz utworzenie trawników). Po zakończeniu budowy w nawiezionej ziemi stwierdzono (wykonano akredytowane badania) przekroczenia dopuszczalnych zawartości kilku metali ciężkich - w odniesieniu do normatywów ustalonych dla terenów mieszkaniowych.

Czy deweloper jest podmiotem korzystającym ze środowiska w rozumieniu przepisów ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396) – dalej p.o.ś.?

Czy w opisanej sytuacji zastosowanie mają zapisy tzw. ustawy szkodowej?

Czy należy tutaj mówić o wystąpieniu szkody w środowisku?

Czy w opisanej sytuacji deweloper powinien przeprowadzić remediację?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX