Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ratajszczak Artur
Odpowiedzi udzielono: 31 lipca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy deweloper oświadczając, że do wyodrębnienia własności lokali dochodzi sukcesywnie w myśl przepisów art. 4 ust. 2, w zw. z art. 8 ustawy o własności lokali, a udziały w nieruchomości wspólnej ustalane są według zasady art. 3 ust. 3 powołanej ustawy oraz posiadając zaświadczenie z Urzędu Miasta o samodzielności lokalu oraz że data rozpoczęcia inwestycji była przed wejściem ustawy deweloperskiej, może przenieś własność mieszkania przed uzyskaniem odbioru budynku (pozwolenia na użytkowanie)?

Czy może zobowiązać się w czasie do uzyskanie takiego zaświadczenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?