Czy deweloper ma obowiązek zgłaszania wszystkich rachunków powierniczych za pomocą NIP-8? - OpenLEX

Czy deweloper ma obowiązek zgłaszania wszystkich rachunków powierniczych za pomocą NIP-8?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 6 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przedsiębiorstwo jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (zwana dalej Spółką), będącą podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i podatnikiem VAT czynnym oraz prowadzi działalność gospodarczą w obszarze deweloperskim. W związku z prowadzoną działalnością Spółka posiada różne rachunki bankowe. Między innymi otwarte mieszkaniowe rachunki powiernicze prowadzone zgodnie z art. 49 ust. 1 pkt 4 Prawo bankowe. Obowiązek prowadzenia rachunków powierniczych podyktowany jest ustawą deweloperską z dnia 16 września 2011 r., która nakłada na Spółkę obowiązek prowadzenia mieszkaniowych rachunków powierniczych dla każdego realizowanego przez Spółkę przedsięwzięcia deweloperskiego. Klienci Spółki nabywający lokal mieszkalny, dokonują regularnych wpłat rat na poczet inwestycji na indywidualne subkonta utworzone do tych rachunków. Środki z rachunków powierniczych przeznaczone są na budowę i wykończenie lokali mieszkalnych, a Spółka otrzymuje je od banku w miarę postępów prac budowlanych.

Czy w związku z powyższym Spółka ma obowiązek zgłaszania do naczelnika urzędu skarbowego w zgłoszeniu aktualizującym NIP-8 informację o numerach posiadanych rachunków powierniczych otwieranych dla poszczególnych przedsięwzięć deweloperskich?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX