Czy deszczownia szpulowa do nawadniania gruntów rolnych powyżej 5 ha jest urządzeniem melioracyjnym, które wymaga pozwolenia wodnoprawnego na jego wykonanie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wyszogrodzki Michał
Odpowiedzi udzielono: 19 lutego 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy deszczownia szpulowa do nawadniania gruntów rolnych powyżej 5 ha jest urządzeniem melioracyjnym zgodnie z art. 197 ust. 1 pkt 8 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310) – dalej pr.wod. (system nawodnień ciśnieniowych), które wymaga pozwolenia wodnoprawnego na jego wykonanie?

Czy wymagana jest w tym przypadku decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 89 lit. d rozporządzenia Rady Ministrów z 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839) - dalej r.p.z.o.ś.?

Czy powyższa decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach powinna również zawierać opis urządzenia melioracyjnego np. deszczownia szpulowa?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access