Czy destrukt asfaltowy użyty do wykonania drogi na terenie tej samej budowy przez ten sam podmiot, posiadający tytuł prawny do terenu budowy, spełnia definicję odpadu określoną w art. 3 ust. 1 pkt 6 u.o.?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 27 października 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy destrukt asfaltowy (materiał uzyskany w wyniku rozbiórki obiektu budowlanego jakim jest droga) użyty do wykonania drogi na terenie tej samej budowy przez ten sam podmiot, posiadający tytuł prawny do terenu budowy, spełnia definicję odpadu określoną w art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach – dalej u.o.?

Posiadacz odpadów nie pozbywa się destruktu, nie zamierza się go pozbyć, a w decyzji budowlanej znajduje się zapis o sposobie wykorzystania tego destruktu uzyskanego w czasie trwania tej samej budowy.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX