Czy demontaż drzwi krosnowych oraz wstawienie na ich miejsce drzwi ościeżnicowych, co zmniejszy światło otworu o grubość ościeżnicy, należy traktować jako przebudowę?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Smaga Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 5 września 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor planuje dokonać demontażu drzwi krosnowych, gdzie po usunięciu krosna dokona zamurowania tego miejsca. Następnie w istniejący otwór zamierza wstawić standardowe drzwi ościeżnicowe. Po ich wstawieniu światło otworu zmniejszy się o grubość ościeżnicy.

Czy tego typu roboty należy traktować, jako przebudowę?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access