Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 11 kwietnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Które podmioty należy brać pod uwagę jako powiązane, aby ustalić czy spółka ma obowiązek składania informacji ORD-U?

Czy poprzez stwierdzenie "umowy, ...zawarte w roku podatkowym z tym samym nierezydentem" należy rozumieć wystawione przez podmiot powiązany faktury w roku podatkowym choćby nie dokumentowały odrębnie "pisemnie zawartych umów" (sama faktura potwierdza zawarcie umowy)?

Czy przekroczenie równowartości 300.000 euro należy rozpatrywać osobno w stosunku do każdego powiązanego podmiotu, czy wystarczy, że z jednym podmiotem próg został przekroczony mimo to należy podać również pozostałe zawarte z innymi podmiotami choćby w ich przypadku progu nie przekroczono?

Czy należy ORD-U sporządzać dla podmiotów powiązanych, a niemających udziału w zarządzaniu firmą?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?