Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Culepa Michał
Odpowiedzi udzielono: 21 grudnia 2009 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy art. 128 § 3 pkt 1 k.p. stosuje się odpowiednio do pracowników służby cywilnej w szczególności w związku z art. 97 ust. 3 ustawy o służbie cywilnej, który stanowi że rozkład czasu pracy w tygodniu i jego wymiar w poszczególnych dniach tygodnia ustala dyrektor generalny urzędu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację