Czy decyzję organu podatkowego, który wznowił postępowanie i orzekł co do istoty sprawy bez wcześniejszego uchylenia decyzji... - OpenLEX

Czy decyzję organu podatkowego, który wznowił postępowanie i orzekł co do istoty sprawy bez wcześniejszego uchylenia decyzji dotychczasowej, należy unieważnić?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 13 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Samorządowe Kolegium Odwoławcze wydało postanowienie o wznowieniu z urzędu postępowania w sprawie zakończonej decyzją, którą wydał organ podlegający wyłączeniu. Nasz organ został wyznaczony do przeprowadzenia postępowania co do przesłanej wznowienia oraz co do rozstrzygnięcia istoty sprawy. SKO podkreśliło że wydanie decyzji przez organ podlegający wyłączeniu skutkuje wznowieniem postępowania a nie stwierdzeniem nieważności decyzji. W związku z powyższym nasz organ wydał decyzje podatkową.

Czy należy unieważnić nasza decyzję organu, gdyż poprzednia nie jest uchylona? Jak prawidłowo przeprowadzić postępowanie?

Nadmieniamy, że organ dowiedział się również o zaistnieniu zmian, już po po wydaniu decyzji.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX