Czy decyzję o umorzeniu opłaty planistycznej należy dostarczyć tylko pozostałym żyjącym współwłaścicielom nieruchomości? - OpenLEX

Czy decyzję o umorzeniu opłaty planistycznej należy dostarczyć tylko pozostałym żyjącym współwłaścicielom nieruchomości?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ratajszczak Artur
Odpowiedzi udzielono: 8 stycznia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W 2009 r. w drodze decyzji organ ustalił opłatę planistyczną w związku ze sprzedażą nieruchomości. Na skutek zaskarżenia przez współwłaścicieli decyzji, SKO (po wielu latach) w 2019 r. orzekło o uchyleniu przedmiotowej decyzji i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia. Organ mając na względzie poczynione wskazówki przez SKO zlecił wykonanie operatu szacunkowego dla potrzeb ustalenia opłaty planistycznej. Rzeczoznawca majątkowy w wycenie nieruchomości wykazał brak wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia nowego planu miejscowego. W trakcie prowadzenia przedmiotowego postępowania okazało się również, iż 3 współwłaścicieli nie żyje i brak informacji o przeprowadzeniu postępowania spadkowego po zmarłych osobach.

Czy w takiej sytuacji decyzję o umorzeniu należy dostarczyć tylko pozostałym żyjącym współwłaścicielom nieruchomości?

Co w sytuacji, gdy jedna z osób która nie żyje, wpłaciła w 2009 r. ustaloną w decyzji (która nie była ostateczna) opłatę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX