Czy decyzja ZRID musi być wydana dla całości inwestycji, czy projekt może zawierać wyłączenia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Mazurkiewicz Jakub
Odpowiedzi udzielono: 4 sierpnia 2016 r.

PYTANIE

Inwestor wystąpił o wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowej. Rozbudowa drogi projektowana jest na odcinku 3,8 km, przy czym na odcinku 200 m w ciągu drogi następuje jej wyłączenie z opracowania (brak projektu dla tej części drogi) ze względu na tereny zamknięte PKP. W dalszej części poza terenem zamkniętym biegnie jej dalszy odcinek.

Czy decyzja zrid musi być wydana dla całości inwestycji, czy projekt może zawierać wyłączenia?

Jak odnieść się do definicji drogi jako budowli stanowiącej całość techniczno-użytkową?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access