Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sługocka Martyna
Odpowiedzi udzielono: 21 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy decyzja zezwalająca na wyłączenie gruntów rolnych chronionych z produkcji rolniczej na mocy ustawy z 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1161) - dalej u.o.g.r.l. jest tożsama z wyrażeniem zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze, o której mowa w art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293) - dalej u.p.z.p.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?