Nowość Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję prowadzenia składowiska odpadów stanowi "decyzję określającą warunki korzystania ze środowiska", o której mowa w art. 86 u.u.i.ś.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 19 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję prowadzenia składowiska odpadów stanowi "decyzję określającą warunki korzystania ze środowiska", o której mowa w art. 86 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - dalej u.u.i.ś.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX