Czy decyzja wojewody udzielająca zezwolenia na pobyt czasowy oraz karta pobytu wydana na jej podstawie zachowują ważność?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 1 grudnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Obywatelka Ukrainy złożyła wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego, dołączając kartę pobytu z dostępem do rynku pracy, wydaną na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy u wskazanego pracodawcy na okres do grudnia 2022 r. Ze złożonego oświadczenia wynika, że Pani nie pozostaje aktualnie w zatrudnieniu.

Czy decyzja wojewody udzielająca zezwolenia na pobyt czasowy oraz karta pobytu wydana na jej podstawie zachowują ważność?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX