Czy decyzja ustalająca odszkodowanie za grunty przejęte pod drogę publiczną powinna zawierać numer konta, na jaki ma zostać wypłacone odszkodowanie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ratajszczak Artur
Odpowiedzi udzielono: 2 lutego 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy decyzja ustalająca odszkodowanie za grunty przejęte pod drogę publiczną powinna zawierać numer konta, na jaki ma zostać wypłacone odszkodowanie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX