Nowość Czy decyzja stwierdzająca ustanowienie trwałego zarządu powinna być wydana przez starostę z urzędu czy na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Brodzki Zbigniew
Odpowiedzi udzielono: 8 lipca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy decyzja stwierdzająca ustanowienie trwałego zarządu, o której mowa w art. 38a ust. 2 ustawy z 22.09.1991 r. o lasach - dalej u.l., powinna być wydana przez starostę z urzędu czy na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX