Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 22 listopada 2019 r.
Autor odpowiedzi: Stachowska Marta
Odpowiedzi udzielono: 28 sierpnia 2019 r.

PYTANIE

Na podstawie art. 407 ust. 3 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268) – dalej pr.wod. do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód powierzchniowych budowlą piętrzącą o wysokości piętrzenia powyżej 1 m oraz wyposażoną w urządzenia umożliwiające regulowanie przepływu lub na zależne od siebie korzystanie z wód przez kilka zakładów dołącza się projekt instrukcji gospodarowania wodą zawierający opis sposobu gospodarowania wodą i zaspokojenia potrzeb wszystkich użytkowników odnoszących korzyści z urządzeń wodnych, których dotyczy instrukcja, w ilości egzemplarzy uwzględniającej liczbę podmiotów korzystających z wód. Natomiast dnia 2 lipca 2019 r. rozporządzenie Ministra Środowiska z 17.08.2006 r. w sprawie zakresu instrukcji gospodarowania wodą (Dz.U. z 2006 r. nr 150 poz. 1087) zostało uchylone.

Czy decyzja stanowiącą pozwolenie wodnoprawne na piętrzenie wód powierzchniowych budowlą piętrzącą o wysokości piętrzenia powyżej 1 m winna być oparta na uchylonym rozporządzeniu, czy też winna być wydana dopiero po pojawieniu się istotnych regulacji prawnych?

Na chwilę obecną nie został wskazany termin uchwalenia nowego rozporządzenia.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?