Czy decyzja przyznająca świadczenie pielęgnacyjne podlega przedłużeniu na podstawie ustawy z dnia 9 marca 2023 r.?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 15 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak postąpić w sytuacji, gdy decyzja SKO przyznająca świadczenie pielęgnacyjne za okres od 1 stycznia 2022 do 31 maja 2023 (31.05.2023 upłynął termin ważności orzeczenia) stała się prawomocna w dniu 4 sierpnia 2023 i akta sprawy wróciły do organu I instancji w dniu 11 sierpnia 2023 r., czy taka decyzja podlega przedłużeniu na podstawie ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX