Czy decyzja przyznająca pracownikowi prawo do renty może stanowić samoistną podstawę rozwiązania stosunku pracy? - OpenLEX

Czy decyzja przyznająca pracownikowi prawo do renty może stanowić samoistną podstawę rozwiązania stosunku pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 20 sierpnia 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik niepedagogiczny szkoły (woźny) po wyczerpaniu okresu zasiłkowego 182 dni złożył wniosek o przyznanie renty, którą otrzymał od dnia 1 lipca 2012 r. jednak decyzję przesłano pracownikowi w dniu 18 lipca 2012 r. Pracodawca otrzymał decyzję w dniu 20 lipca 2012 r. Rozwiązanie umowy o pracę w związku z przejściem na rentę pracownika nastąpiło na podstawie porozumienia stron.

W jaki sposób należy wystawić pracownikowi świadectwo pracy?

Czy świadectwo pracy należy wystawić z datą 20 lipca 2012 r. z okresem zatrudnienia do dnia 30 czerwca 2012 r.?

Kiedy należy wypłacić należną pracownikowi odprawę - 20 lipca 2012 r.?

Jaką podstawę prawną rozwiązania umowy o pracę należy zamieścić w świadectwie pracy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?