Czy decyzja przekazująca nieruchomość w trwały zarząd jednostki budżetowej gminy może stanowić tytuł prawny do miejsca magazynowania odpadów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 19 lutego 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zarząd dróg - jednostka budżetowa gminy - wystąpił do organu z wnioskiem o zezwolenie na zbieranie odpadów z rozbiórki obiektów mieszkalnych. Do wniosku został dołączony dokument, iż działka stanowi własność gminy oraz tytuł prawny w postaci decyzji przekazującej tę nieruchomość w trwały zarząd zarządowi dróg. Zapisy decyzji stanowią, iż nieruchomość zostaje oddana w trwały zarząd z przeznaczeniem na działalność statutową zarządu dróg. W dołączonym do wniosku statucie widnieje m.in. zapis, iż do zadań zarządu należy: "wykonywanie usług remontowo-budowlanych na obiektach i terenach gminnych, w tym: rozbiórki obiektów". Organ nie doszukał się zapisów dotyczących zadań polegających na zbieraniu odpadów.

Czy w świetle powyższego przedłożony dokument może stanowić tytuł prawny do miejsc magazynowania odpadów?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access