Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Oziemska Sara
Odpowiedzi udzielono: 31 marca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy decyzja o warunkach zabudowy wydana na fragment działki może stanowić podstawę do wydania pozwolenia na budowę, po dokonaniu podziały wcześniej wspomnianej działki i nadaniu jej nowego numeru?

Czy organ architektoniczno-budowlany ma obowiązek żądać od inwestora przedłożenia warunków zabudowy wydanych na działkę powstałą w wyniki podziału, tak by numer działki, dla którego wydane zostały warunki zabudowy, była tożsama z numerem działki, na którą wnioskuje się uzyskanie pozwolenia na budowę?

Czy w przypadku zachowania ważności warunków zabudowy po podziale działki można wydać pozwolenie na budowę w oparciu o decyzję podziałową, która poświadcza tożsamość terenu działki po podziale z obszarem, dla którego wydane zostały warunki zabudowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?