Czy decyzja o warunkach zabudowy powinna być zgodna z treścią studium w zakresie ochrony zabytków? - OpenLEX

Czy decyzja o warunkach zabudowy powinna być zgodna z treścią studium w zakresie ochrony zabytków?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Suchy Jonasz
Odpowiedzi udzielono: 24 marca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy decyzja o warunkach zabudowy powinna być zgodna z treścią studium w zakresie ochrony zabytków?

Konserwator odmówił uzgodnienia projektu decyzji z uwagi na zapisy w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania. W odmowie konserwator podaje, że nie jest dopuszczalne uzgodnienie decyzji sprzecznej ze studium.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX