Czy decyzja o warunkach zabudowy może obejmować część działki ewidencyjnej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sługocka Martyna
Odpowiedzi udzielono: 28 lipca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy decyzja o WZ może obejmować część działki ewidencyjnej?

Działka ewidencyjna jest obszarem o kilkunastu hektarach. Wnioskodawca zamierza realizować elektrownię fotowoltaiczną o pow. zabudowy mniejszej niż 0,5 ha, co stanowi fragment działki. Podobna sytuacja jest w przypadku fragmentu zalesienia z olbrzymiej działki będącej przedmiotem inwestycji.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX