Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 22 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej, za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym został złożony wniosek (...). W przypadku przyznawania po raz pierwszy pomocy zapis ten nie budzi żadnych wątpliwości. W przypadku świadczeń bieżących w sytuacji zmiany sytuacji dochodowej klienta, np. waloryzacja w miesiącu marcu emerytury przekraczająca 10% kryterium dochodowego, decyzja zmieniająca, np. wysokość zasiłku stałego lub odpłatności klienta za DPS dokonywana jest od następnego miesiąca po uzyskaniu dochodu, czyli w tym przypadku od kwietnia.

Natomiast w sytuacji, gdy klient pobierający świadczenie z pomocy społecznej uzyska jednorazowy dochód należny za dany okres, który należy uwzględnić w dochodzie klienta przez okres, za który został uzyskany są rożne opinie prawne, również pojawiające się w LEX Pomoc Społeczna, np. klient przebywa w DPS od kilku lat, w maju br., otrzymuje świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji z wyrównaniem od miesiąca złożenia wniosku, tj. października 2019 r.

W tym przypadku dopuszcza się zmianę decyzji wstecz. Kierując się przyjętymi doktrynami, w myśl art. 8 ust. 12 u.p.s. klient dochód uzyskał w październiku 2019 r., a więc decyzję zmieniającą mu odpłatność za DPS należy dokonać od następnego miesiąca, w którym uzyskał dochód, czyli od listopada 2019 r.

Jednakże spotyka się interpretacje prawne, że w takim przypadku decyzja powinna być zmieniona nie od listopada, a od miesiąca, w którym klient uzyskał dochód, czyli od października 2019 r.?

Jaka jest poprawna interpretacja tych przepisów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?